دم طلا | تعرفه تبلیغات
120*240 تبلیغات بنری
1 هفته 3000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 6000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 10000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 30000 تومان سفارش و خرید
1 سال 120000 تومان سفارش و خرید